Seminari

2016-10-17

seminari

U okviru III modula planiran je seminar za profesore koji nisu prošli obuku o radu BHS servisnog centra.

Seminar je planiran za 19. i 20. 10 U Sarajevu


Seminar

2018-09-04

Seminar

Planiran je seminar za registrovanje preduzeća kraj septembar, za profesore vođe PZV-a koji do sada nisu vodili preduzeća, informacije i pozivnice slijede


Seminar u Oktobru

2018-09-25

Seminar

U okviru III modula planiran je seminar za profesore koji nisu prošli obuku u radu BHS servisnog centra.

Seminar je planira za 19. i 20. 10. 2018. godine u Sarajevu