Seminari

2016-10-17

seminari

U okviru III modula planiran je seminar za profesore koji nisu proŇ°li obuku o radu BHS servisnog centra.

Seminar je planiran za 19. i 20. 10 U Sarajevu