U novoj školskoj 2014/15 godini registar će odjaviti-izbrisati sva registrovana preduzeća za vježbu. Molimo vođe preduzeća za vježbu da izvrše novu registraciju. Pri čemu će dobiti novi poreski, registarski (ID) i statistički broj. Preduzeća koja imaju otvorene račune u banci šalju dopis banci da nastavljaju svoj ... [više]

Snimite ovu stranicu u RTF dokument, pogodan za štampu.
Traži
Autorska prava ©, BHS.ba i KulturKontakt Austria
Glavna slika
Klinkite na pozadinu kako bi zatvorili pregled slika...