Molim profeesore - vođe pzv-a da ne evidentiraju i ne upisuje zaposleniku u svoja preduzeća. Trenutno postoji problem sa memorijom stranice koja je popunjena sa upison i registrom preduzeća. U izradi je nova stranica koja će najvjerovatnije otkloniti ove nedostatke. Hvala na rezumijevanju Registar... [više]

Snimite ovu stranicu u RTF dokument, pogodan za štampu.
Traži
Autorska prava ©, BHS.ba i KulturKontakt Austria
Glavna slika
Klinkite na pozadinu kako bi zatvorili pregled slika...