BHS online-registar preduzeća je aktuelni popis preduzeća za vježbu/vježbovnih tvrtki u Bosni i Hercegovini. Sva bosansko-hercegovačka preduzeća za vježbu/vježbovne trvtke koja se na osnovu svog oblika organizacije i postavke cilja prihvataju u registar preduzeća su automatski obuhvaćana svojim osnovnim podacima i time prisutna na nacionalnom i intenacionalnom tržištu preduzeća za vježbu/vježbovnih tvrtki.

301 Currently active companies in registry

"4ruže"d.o.o

DR. ADOLFA GOLDBERGERA 10

pet 07:30 - 12:30

D.O.O TOURS-KLJUČ

Braće Adžemović bb

cet 07:30 - 11:00

KKLJUČ-TOURS

Branilaca BiH 86

cet 07:30 - 11:00

Magic Puff d.o.o

Ulica Patriotske lige b.b

pon 07:00 - 10:30

Crven konac d.o.o

Patriotske lige b.b

pon 07:00 - 10:30

Natural Beauty d.o.o.

Patriotske lige

pon 07:15 - 11:15

PzV "KAP PRIRODE"

Zmaja od Bosne 39

cet 09:45 - 18:30 pet 09:45 - 18:30

PZV KLJUČ-TOURS

Branilaca BiH bb

cet 07:30 - 11:00

PZV K-TOURS

Branilaca BiH bb

cet 07:30 - 11:00

Preduzeće za vježbu Siholz,d.o.o.

Patriotske lige 67-Tešanj

pon 08:30 - 10:30 uto 07:45 - 08:45 cet 11:15 - 12:45