Turistička agencija ,,San" d.o.o.

Company short name: San
Tax number: 339785514166
ID number: 775
Statistical number: 443185372836
Foundation date: 2018-11-07
Registration date: 2018-11-14
Company activities: Ugostiteljstvo
Bank name: AD Banka junior Bijeljina
Account number: 565-169-37733669-22
Account state: 2500000.00 KM

Jezici

School: JU Ugostiteljska i trgovinska škola
Address: Cara Dušana 18
Contact person: Željka Gavrić
School phone number: 053223836
School fax number: 053223836
Email: santuristickaagencija@gmail.com
Email 1: santuristickaagencija@gmail.com
Email 2:
Website:
Webshop: