Sir-com Livno d.o.o.

Company short name: Sir-com Livno d.o.o.
Tax number: 308121740864
ID number: 58
Statistical number: 889421990513
Foundation date: 2004-09-05
Registration date: 2016-10-31
Company activities: Trgovina, održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
Bank name: AD Banka junior Bijeljina
Account number: 565-190-30000001-79
Account state: 2497740.80 KM

Jezici

School: Srednja ekonomska škola Livno
Address: S.S.Kranjčevića 1
Contact person: Ivka Rimac
School phone number: 034203012
School fax number: 034203012
Email: sir.com.livno@gmail.com
Email 1: sir.com.livno@gmail.com
Email 2:
Website: http://sircom-livno.webnode.com/
Webshop: http://sircom-livno.webnode.com/