PzV Turistička agencija "Sunshine" d.o.o.

Company short name: PzV "Sunshine" d.o.o.
Tax number: 864756432874
ID number: 1042
Statistical number: 929114340851
Foundation date: 2019-10-15
Registration date: 2020-01-21
Company activities: Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.
Bank name: AD Banka junior Bijeljina
Account number: 565-194-45920119-79
Account state: 2500289.00 KM

Jezici

School: JU Srednjoškolski centar Čelinac
Address: Vojvode Mišića br.36
Contact person: Zorana Knežević
School phone number: 051/551-061
School fax number: 051/551-061
Email: zoranak39@gmail.com
Email 1: sunshinepzv@gmail.com
Email 2: sunshinepzv@gmail.com
Website:
Webshop: