Pzv d.o.o " Kicolino" Test

Company short name: Kico
Tax number: 710448554297
ID number: 805
Statistical number: 900789332296
Foundation date: 2018-11-30
Registration date: 2018-11-30
Company activities: Prerada drveta i proizvoda od drveta i plute, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
Bank name: AD Banka junior Bijeljina
Account number: 352-125-38427166-13
Account state: 2500000.00 KM

Jezici

School: ekonomska
Address: Ulica Prva
Contact person: Mirza Vodenčarević
School phone number: 038732111111
School fax number: 038732111111
Email: kicomirza@gmail.com
Email 1: kicomirza@gmail.com
Email 2: kicomirza@gmail.com
Website:
Webshop: