BHS online-registar preduzeća je aktuelni popis preduzeća za vježbu/vježbovnih tvrtki u Bosni i Hercegovini. Sva bosansko-hercegovačka preduzeća za vježbu/vježbovne trvtke koja se na osnovu svog oblika organizacije i postavke cilja prihvataju u registar preduzeća su automatski obuhvaćana svojim osnovnim podacima i time prisutna na nacionalnom i intenacionalnom tržištu preduzeća za vježbu/vježbovnih tvrtki.

306 Currently active companies in registry

PZV "Zdravi užitak" d.o.o.

Ulica Šehida br 32

pon 17:00 - 18:15 sri 17:00 - 18:15 cet 15:15 - 18:15

Stari grad Ključ

Branilaca BiH 86

cet 07:30 - 11:00

Interior decoration office d.o.o

Armaganuša br.27

sri 08:00 - 09:45 cet 09:45 - 11:15

PZV DIAMON d.o.o

Kulina bana

cet 14:30 - 16:00

D.O.O CORN SNACK

M.H Uskufija br.3

pet 07:30 - 11:00

PzV Turistička agencija "Sunshine" d.o.o.

Vojvode Mišića br.36

uto 07:30 - 11:00

NATURAL BEAUTY

Patriotske lige

pon 07:00 - 10:15

"4ruže"d.o.o

DR. ADOLFA GOLDBERGERA 10

pet 07:30 - 12:30

D.O.O TOURS-KLJUČ

Braće Adžemović bb

cet 07:30 - 11:00

KKLJUČ-TOURS

Branilaca BiH 86

cet 07:30 - 11:00